Rahtikeskuksen arvot

Sekä Rahtikeskuksen toimihenkilöt että kaikki yksityiset autoilijamme ovat sitoutuneet noudattamaan tärkeiksi kokemiamme arvoja. Pyrimmekin siihen, että Rahtikeskuksen kaikkea toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, tehokkuus, jatkuva kehittyminen ja innovatiivisuus.

 • ASIAKASLÄHTÖISYYS Rahtikeskuksen tuotteet ja palvelut räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti. Palveluntuotannolla luodaan lisäarvoa asiakkaan omaan liiketoimintaprosessiin ja arvoketjuun. Joustavuus ja kyky reagoida muuttuneisiin tilanteisiin on toimintamme vahvuus.
 • TEHOKKUUS Rahtikeskus tuottaa palvelunsa tehokkaasti ja asiakkaan kilpailukykyä kasvattaen. Käytössä on tämän päivän järjestelmät ja ratkaisut, joiden avulla asiakkaan liiketoimintaprosessi tehostuu ja jotka mahdollistavat säästöjen syntymisen tekemällä asiat entistä kustannustehokkaammin.
 • JATKUVA KEHITTYMINEN Rahtikeskus haluaa olla asiakkaansa luotettavin ja paras yhteistyökumppani. Kestävä kehitys syntyy pitkäaikaisesta yhteistyöstä ja asiakkaan liiketoimintaprosessien perinpohjaisesta tuntemisesta. Pitkäjänteinen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen vaatii avointa ja läpinäkyvää yhteistyötä asiakkaan kanssa.
 • INNOVATIIVISUUS Rahtikeskus työskentelee ahkerasti löytääkseen parempia tapoja täyttää asiakkaalle annettu palvelulupaus. Uudenaikaiset järjestelmät, yrittäjälähtöinen asenne, muutosvalmius sekä joustavuus takaavat oikeanlaisen tahtotilan ja ympäristön uusien ideoiden syntymiselle.

Toiminta-ajatus

Rahtikeskus tuottaa asiakkailleen räätälöityjä kuljettamisen ja logistiikan palveluita kustannustehokkaasti.

Rahtikeskuksen visio

Rahtikeskus on johtava palveluntarjoaja ja asiakkaidensa paras yhteistyökumppani.

Faktaa

 • Rahtikeskus muodostuu useasta KTK-yrityksestä joista vanhin on perustettu jo vuonna 1938
 • Työllistää noin 300 aktiivista omistajayrittäjää
 • Kuljetuskalustoa yli 500 autoa
 • Toiminta-alue on pääasiallisesti pääkaupunkiseutu, mutta liiketoimintaa on myös muualla Suomessa.
 • Tilaukset ympäri vuoden, 7 päivänä viikossa, 24 h/vrk numerosta 0400 714 813
 • Laatujärjestelmä ollut sertifioituna vuodesta 1994 ja on saanut ISO 9001:2015 standardin.
  Ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO 14001:2015 vuonna 2011.
2020_Luotettava_Kumppani_logo
Rahtikeskus Ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO 14001:2004 vuonna 2011.