Koulutukset

Koulutukset

Rahtikeskus järjestää autoilijoidensa kuljettajille koulutuksia säännöllisesti. Koulutuksilla turvaamme asiakkaiden saaman hyvän ja ammattitaitoisen palvelun toteutuvan myös jatkossa.

Syksyllä 2007 astui voimaan laki ja asetus kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyydestä ja vuodesta 2008 alkaen koulutuksistamme on saanut lain mukaisen ammattipätevyysdirektiivipäivän. Kuljettajamme ovatkin päiviä ahkerasti suorittaneet ja näin turvaamme sen, että kuljetukset sujuvat myös 10.9.2014 jälkeen, kun kuorma-auton kuljettajilla tulee olla ajo-oikeuden säilyttämiseksi 5 koulutuspäivää suoritettuna.

Ympäristöserfikaatin keväällä 2011 saamisen myötä koulutimme kaikki ajossamme olevat kuljettajat ennakoivaan ja taloudelliseen ajotapaan. Ennakoivan ajon kurssi on jatkossakin kaikille ajo-oikeutensa uusiville pakollinen kurssi.

Muita järjestämiämme koulutuksia ovat

Kurssitarjontaa päivitetään koko ajan vastaamaan kuljettajien ammattitaidolle asetettuja alati muuttuvia vaatimuksia. Myös asiakkaidemme henkilökuntaa on ollut koulutuksissamme mukana joko kertomassa kuljettajillemme heidän toiveistaan kuljettajan työlle tai hankkimassa itse tietoutta kuljetuksiin liittyvistä palveluista.