Laatu ja ympäristö

Laatu

Rahtikeskuksella on standardoitu laatujärjestelmä.

Ympäristö

Rahtikeskukselle on myönnetty ISO 14001:2004 ympäristösertifikaatti. 

Rahtikeskus on sitoutunut ympäristövaikutustensa ja energiatehokkuutensa jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen.

Koulutus

Rahtikeskus järjestää autoilijoidensa kuljettajille koulutuksia säännöllisesti. Koulutuksilla varmistamme asiakkaiden saaman hyvän ja ammattitaitoisen palvelun toteutuvan myös jatkossa.

Omavalvonta

Elintarvike- ja lääkekuljetuksiin Rahtikeskuksella on omavalvontasuunnitelma. Sopimusajoissa laaditaan tarpeen mukaan lisäksi asiakaskohtaiset omavalvontasuunnitelmat. 

Jäterekisteri

Rahtikeskus Oy kuuluu jäterekisterin piiriin.