Laatu ja ympäristö

Laatu

Laatujärjestelmän kehittäminen aloitettiin Rahtikeskuksessa vuonna 1993, jolloin laadittiin kirjalliset työ- ja menettelyohjeet, laatukäsikirja sekä muodostettiin laatuorganisaatio.

Vuodesta 1994 lähtien Rahtikeskuksella on ollut ulkopuolisen auditoijan myöntämä laatusertifikaatti.Laatusertifikaatti kattaa kotimaan kaupan ja teollisuuden jakelukuljetukset, lämpösäädellyt kuljetukset, vaihtolava- ja maansiirtokuljetukset sekä varasto- ja terminaalipalvelut. Laatujärjestelmä on oleellinen osa Rahtikeskuksen toimintajärjestelmää ja sen avulla Rahtikeskus varmistaa toimintansa vaatimustenmukaisuuden ja järjestelmä antaa myös välineitä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Ympäristö

Rahtikeskukselle on myönnetty ISO 14001:2004 ympäristösertifikaatti. Rahtikeskus on tunnistanut ympäristövaikutuksensa kaikessa toiminnassaan ja on rakentanut järjestelmän näiden vaikutusten seuraamiseksi ja pienentämiseksi.

Rahtikeskus on siis hyvin sitoutunut ympäristövaikutustensa ja energiatehokkuutensa jatkuvaan parantamiseen. Tähän kaikkeen sisältyy myös, että Rahtikeskus kouluttaa jatkuvasti kuljettajia ennakoivaan ja taloudelliseen ajotapaan.

Jäterekisteri

Rahtikeskus Oy on tehnyt ilmoituksen jätetiedostoon jätteen ammattimaisesta kuljettamisesta ja samalla ilmoituksella tiedostoon on ilmoitettu myös ajovälityksessämme oleva kalusto. Osana ilmoitusta on myös jakeluautot ja näin voimme kuljettaa jätettä käytännössä kaikilla ajossamme olevilla autoilla. Jätetiedostoon kuulumisesta on otteen kopio aina jätettä kuljettavan auton mukana.

Jätelain 49 §:n nojalla alueelliselle ympäristökeskukselle on tehtävä ilmoitus jätetiedostoon hyväksymistä varten
1) jätteen ammattimaisesta keräämisestä ja kuljettamisesta ja
2) jätteen myyjänä ja välittäjänä toimimisesta, jos jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi Suomen ulkopuolella.
Ilmoitus on tehtävä jäteasetuksen 12 §:n mukaisesti toiminnan harjoittajan kotipaikan alueelliselle ympäristökeskukselle.

Omavalvonta

Elintarvike- ja lääkekuljetuksiin Rahtikeskuksella on omavalvontasuunnitelma. Sopimusajoissa laaditaan tarpeen mukaan lisäksi asiakaskohtaiset omavalvontasuunnitelmat. Omavalvontasuunnitelmassa mainitaan ne toimenpiteet, jolla estetään lääkkeiden ja elintarvikkeiden laadun heikentyminen kuljetuksen aikana.