Polttoainelisä

Polttoainelisä koskee Rahtikeskuksen kaikkia kuljetuspalveluita ja on 6,2 % 1.11.2020 alkaen. Laskuissa polttoainelisä näkyy erillisenä polttoainelisärivinä.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa Rahtikeskus Oy:n myynti ja Miikka Litmanen, puh. 0400 219 871.

Polttoainelisän käyttöönoton tausta ja laskeminen

Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset nousivat huomattavasti vuonna 2005 johtuen erityisesti kohonneista polttoainekustannuksista.

Kuljetusyrittäjien toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakkaidemme palvelujen jatkuvuuden varmistaminen edellyttää, että kuljetuspalvelujen hinnoittelu kattaa syntyvät kustannukset. Tästä johtuen Rahtikeskus otti käyttöön polttoainelisän 16.9.2005.

Kokonaiskustannuksista polttoainekustannusten osuus vaihtelee 10-40 %:n välillä ja kuorma-autoliikenteessä polttoainekustannukset ovat keskimäärin 22,4 %:ia. Rahtikeskuksen kalusto jakautuu moneen erilaiseen kalustoryhmään, joista keskiraskaat ja raskaat kuorma-autot muodostavat suurimman ryhmän, jonka polttoainekustannusten osuus kokonaiskustannuksista on keskimäärin 17,1 %:ia.

Rahtikeskuksen polttoainelisän laskentaperuste muodostuu siten, että lähtökohtana on tammikuu 2005 hintataso ja polttoainekustannukset. Polttoaineista johtuvat kustannusmuutokset kuljetushintoihin lasketaan esimerkiksi syyskuulle 2005 kaavalla: polttoaineen hinnannousuprosentti (välillä tammi-elokuu 2008) kerrottuna 17,1 %:lla, mikä on yhtä kuin polttoainelisä (hinnannousu % x 17,1 % = polttoainelisä).

Rahtikeskuksen polttoainelisä lasketaan kuukausittain käyttäen saatavilla olevaa edellisen kuukauden hintaindeksiä ja vertaamalla sitä tammikuun 2005 hintoihin. Tämä tarkoittaa, että käytössä oleva polttoainelisä on esimerkiksi syyskuussa elokuun indeksin mukainen. Polttoainelisä on voimassa kalenterikuukauden kerrallaan ja kohdistuu kyseisenä aikana suoritettuihin kuljetuspalveluihin.
Marraskuu 2019
6.2%
Lokakuu 2020
6.4%
Syyskuu 2020
6.9%
Elokuu 2020
5.8%
Heinäkuu 2020
5%
Kesäkuu 2020
4.7%
Toukokuu 2020
6%
Huhtikuu 2020
7.3%
Maaliskuu 2020
9%
Helmikuu 2020
10.3%
Tammikuu 2020
9.7%
Joulukuu 2019
9.6%