Asiakasrekisteri

Henkilötietolain (1999/523) 10§:n mukainen rekisteriseloste Rahtikeskuksen asiakasrekisteristä

Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä:
Rahtikeskus Oy (Y-tunnus 0124456-8)
Tiilenpolttajankuja 5b
01720 Vantaa
09 895 560

Rekisteristä vastaava henkilö:
Marissa Palomäki
09 8955 6256
marissa.palomaki@rahtikeskus.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen. Tietoja käytetään henkilötietolain sallimissa rajoissa. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään Rahtikeskuksen markkinointiin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eli muille kuin Rahtikeskuksen toimihenkilöille.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää henkilön nimen ja yhteystiedot sekä hänen edustamansa yrityksen tietoja. Rekisteritietoja kerätään Rahtikeskuksen palveluita käytettäessä.

Tietojen luovutus:
Tiedot ovat Rahtikeskuksen omaan käyttöön ja tietoja ei luovuteta Rahtikeskuksen tai Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:
Rekisterin käyttämiseksi vaaditaan pääsy käyttäjätunnuksella ja salasanalla Rahtikeskuksen serverin sisäiseen kansioon.

Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Rahtikeskus Oy, Tiilenpolttajankuja 5b, 01720 Vantaa.