Vastuut ja muut sopimusehdot

Vastuut

Rahtikeskus Oy:n tehtävään asettamilla kuljetuskalustoilla on kuljetuksiin tarvitsemat viranomaisluvat sekä kuljetuskalusto on varustettu tiekuljetus- ja vastuuvakuutuksin. Maantiekuljetuksissa noudatetaan Tiekuljetussopimuslakia (23.3.1979/345), joka on myös pakottavaa oikeutta.

Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljeteltavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana (27§). Rajoituksia suoritettavaan korvaukseen (32§ ja 35§)

Laissa mainituista vastuun rajoituksista johtuen, suosittelemme lähettäjää vakuuttamaan lähetykset tavaravakuutuksella ainakin kevyen mutta arvokkaan tavaran ollessa kyseessä.

Muut sopimusehdot

Nostotöissä noudatamme Infra Ry:n ajoneuvonostureiden yleisiä vuokrausehtoja 1.10.2009.

Tilaajavastuu

Tilaajavastuulain tavoitteena on varmistaa, että alihankintaa tekevät yritykset huolehtivat kaikista yhteiskunnallisista velvoitteistaan ja maksuistaan. Näistä velvollisuuksista huolehtiminen takaa kaikkien yritysten toimimisen samoista lähtökohdista ja kilpailun pysymisen rajoissa, joissa yritykset voivat toimia ja menestyä.

RAHTIKESKUS OY lupaa, että se ja kaikki sen alihankkijat kuuluvat Tilaajavastuu.fi — palveluun tai ovat toimittaneet tilaajavastuulain mukaiset selvitykset asiakkaille.

Tilaajavastuulaki Tilaajavastuulain mukaan työn Tilaajan tulee selvittää Toimittajan taustatiedot. Tiedot eivät saa olla yli 3 kuukautta vanhoja. Tilaajavastuulaki koske työsuhteita ja urakoita, joiden arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 9000 €. Vuokratyövoimaa käytettäessä tilaajavastuulakia sovelletaan aina, kun urakka tai työskentely ylittää 10 työpäivää.

Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani -ohjelma Luotettava Kumppani -ohjelma on elinkeinoharjoittajalle tai yritykselle suunnattu ohjelma. Tehdessään urakointi tai alihankintasopimuksen, yrityksen täytyy toimittaa tilaajavastuulain mukaiset dokumentit tilaajalle. Luotettava Kumppani -ohjelman kautta yrityksen tilaajavastuuraportti on aina ajan tasalla eikä paperisia todistuksia tarvii enää toimittaa.